Fisk

Fisk till ingredienser i sushi är i flest fall rått. Det kräver att fisken är mycket färsk. Men, hur kan man kontrollera om fisken är tillräcklig färsk?
Det är lätt att kontrollera en hel fisk. Man får titta på ögat i första hand. Om fiskens öga är klart och genomskinnligt, är fisken färsk. Om fiskens öga är oklart, börjar fisken stinka. Man får kontrollera på gälarna i andra hand. Om gälarna är ljus röda utan lukt, är fisken färsk. Om gälarna är mörk röda eller även svarta och fisken luktar eller stinker, är fisken dålig. Man får även kontrollera på fiskkroppen. Om fiskfjället är skinande och glansigt, och fiskkroppen är hel, är fisken färsk. Om fiskfjället är färglöst eller börjar att rammla bort är fisken dålig.

Om man får en fiskbit, hur kan man kontrollera kvaliten? I första hand, kontrollera fiskköttets färg. Om fiskköttet är skinande, är det färskt. Om fiskköttet är glanslöst, är det gammalt. I andra hand, kontrollera fiskköttet för doft. Om köttet inte luktar eller stinker, är det färskt. Sist, pressa med fingret på fiskköttet, efter du lyftar fingret, bör färskt fiskkött snabbt hoppa upp och återställas. Om fiskköttet inte återställer sig snabbt, köp inte det. Om du har kniv med dig, får du även skära en strimmla. Om skärytan är torr utan kroppsvätska, är fiskköttet färskt. Om någon vätska förekommer, är köttet dåligt.